Julemessa 2019

Julemesse 9. – 10. november 2019

Nittedal Husflidslag har gleden av å invitere til julemesse lørdag 9. og søndag 10. november kl.11 – 15 på Utheim Grendehus.

Vi disponerer lokaler som gir plass til 18 utstillere ved enkeltbord, i tillegg ett fellesbord som kan benyttes av flere utstillere med få gjenstander for salg.

Det er ingen betingelse å være medlem i husflidslaget, men medlemmer prioriteres ved mange påmeldte. Produktene må være selvlaget, og hva som ønskes solgt, må oppgis ved påmelding.

Nytt av året er at det blir betalt fast pris pr. bord; medlemmer kr 300,- og ikke medlemmer kr 400,-. På fellesbordet tilfaller 15% av totalsalget husflidslaget.

Lagets bankforbindelse har sluttet med utleie av bankterminal, slik at ved årets messe stiller ikke husflidslaget opp med egen terminal. Vi oppfordrer derfor utstillerne å skaffe egen Vipps.

Påmelding til julemesse 2019: Tidligst 1. september.

Påmelding her på nettsiden eller til Johanne Husdal på tlf. 990 30 123


Dette skjer de neste 7 dagene