Referat fra årsmøtet 2017 Referat fra årsmøtet 2017

  13.03.2017 Kl.09:59
 

Referat fra årsmøte i Nittedal Husflidslag 2017


Det var 31 stykker tilstede.

Sak 1. Konstituering.

- Bente Gjersøe ble valgt til ordstyrer. - Brit Bye ble valgt til referent. - Aud Olstad og Torill Kirkeng Andersen ble valgt til å skrive under protokollen.

- 30 medlemmer var tilstede og hadde stemmerett.

Sak 2. Årsmeldingen.

Det var ingen kommentar til årsmeldingen.

Sak 3. Regnskapet. Regnskapet ble delt ut på årsmøte og ble enstemmig godkjent.

Sak 4. Budsjett. Fremlagt budsjett ble enstemmig godkjent.

Sak 5. Innkomne saker:

- Vedtekter for Nittedal Husflidslag:

- 5.4. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret 4 uker før årsmøtet. Enstemmig godkjent.

- 8.3. Styreleder velges for 2 år av gangen. Enstemmig godkjent

- Styret foreslo å fjerne styrehonoraret fra og med i 2017. Dette ble nedstemt og det fortsetter som tidligere.

Sak 6. Valg

Det nye styret består av:

Leder: Heidi Hjemberg Bekken - gjenvalgt for 2 år.
Nestleder: Bjørg Fuskeland - ikke på valg.
Sekretær: Brit Bye - gjenvalgt for 2 år.
Kasserer: Randi Salberg - ikke på valg.
Styremedlem: Bente Gjersøe - ikke på valg, ansvar for barn og unge.
Styremedlem: Rita Wilhelmsen - valgt for 2 år, repr. for kurskomiteen.
Styremedlem: Gerd Oldeide - valgt for 2 år, repr. for messekomiteen.

Kurskomiteen:
 
Rita Wilhelmsen valgt for 2 år
Elisabeth Sørlie valgt for 2 år

Messe- og PR-komiteen:

Gerd Oldeide - gjenvalgt for 2 år.
Unni Mandrup - ikke på valg. Eva Hagala - ikke på valg.
Bjørghild Andersen - valgt for 2 år.
Bjørg Antonsen (vara) - gjenvalgt for 1 år.

Huskomiteen:

Torgun Thorkildsen - gjenvalgt for 2 år.
Aud B. Olstad - ikke på valg.
Gunni Holberg - ikke på valg.
Bjørg Antonsen - gjenvalgt for 2 år.

Ung Husflid:
Berit Ringnes - gjenvalgt for 1 år.
Kari Haug - ikke på valg.
Brit Bye - ikke på valg.
Aina Mansrud – valgt for 2 år.
Erna Kornbakk – valgt for 2 år.

Representant for Utheim:

May Abrahamsen – gjenvalgt.

Revisorer:

Magnhild Mila – gjenvalgt for 2 år.
Grete Karlsrud – ikke på valg.

Valgkomiteen:

Torgunn Thorkildsen
Aud B. Olstad
Grete Karlsrud.

Sak 7. Utsendinger til fylkeshusflidslaget årsmøte. Vi fikk ikke valgt kandidater til årsmøte i AF.

Heidi takket styret og komiteene for året som var gått. De som gikk ut av styret fikk gave og de som gikk ut av komiteene fikk blomster. Vi hadde invitert Signe Berg som har holdt kurs i bunadssøm, karveskurd og tæger i Nittedal i mange år og takket henne for alt hun hadde lært oss. Som takk fikk hun et sitteunderlag i skinn laget av skinnringen.

Etter årsmøtet fortalte Asrun Dahlen om billedvev og viste frem noe av det hun hadde laget.

Vi avsluttet med kaffe, kaker og loddsalg.

Reg. 25.2.2017 Brit Bye