Strikkemønsterkonkurranse for Nittedalsvotten Strikkemønsterkonkurranse for Nittedalsvotten

  19.05.2017 Kl.09:46

I denne forbindelse inviterer vi alle strikkeglade til konkurranse om å utforme Nittedalsvotten!

Hjelpeark (ruteark) kan du laste ned - linken finner du i lenger ned i artikkelen.


Konkurranseregler:

  • Alle som bor i/har tilknytning til Nittedal kommune kan delta.
  • Votten skal være mønsterstrikket og mønsteret kan inneholde ett eller flere elementer av Nittedals historie eller identitet, karakteristisk for Nittedal kommune.
  • Kommunevåpenet kan ikke brukes i sin helhet, men man kan bruke fragmenter.
  • Mønsteret skal være utformet slik at det enkelt kan brukes på flere ulike produkter, minst på dame-, herre og barnevott.
  • Mønsteret skal ikke være vanskelig å strikke, men kunne strikkes av hobbystrikkere uten spesielle forkunnskaper.
  • Hver deltaker kan bidra med flere produkter.
  • Det skal leveres et ferdig produkt – ett par votter med oppskrift og mønster.
  • Deltakerne oppfordres til å beskrive motivvalg og symbolikk.

Det er oppnevnt en jury bestående av personer fra husflidslag, kommunen, næringsliv og kuntner/håndverker.

Alle innsendte forslag vil bli nummerert slik at designer er anonym for juryen. Det vil ved lansering på Husflidsmessen i november bli laget en utstilling av innkomne bidrag.

Nittedal Husflidslag gis fulle rettigheter til oppskriften. De vil også ha adgang til å gjøre endringer eller justere oppskriften.

I oppskriften på den endelige votten vil det stå Nittedal Husflidslag og navnet på den som har designet votten.

Alle inntekter fra salg av oppskriftene tilfaller Nittedal Husflidslag.


Innlevering og informasjon: Utheim Grendehus – Hemsen Åpent Hus - på onsdager kl:10.00 – 13.00 eller etter avtale.

Kontakt Aud B. Olstad mob. 91345024

Link til ruteark for nedlasting finner du her:Ruteark

Innleveringsfrist: 1. oktober 2017 Kåring av vinneren blir på Husflidsmessen i november 2017

1.premie: Gavekort pålydende 2500,-

Konkurransen arrangeres av Nittedal Husflidslag. Vi håper mange ønsker å delta i konkurransen slik at vi får en fin Nittedalsvott!

Nittedal Husflidslag ble stiftet i 1983 og er et aktivt lag med ca 197 medlemer. Lagets formål er å fremme god husflid kulturelt og sosialt. Vi ønsker at flest mulig skal kjenne på gleden det er å kunne lage ting med hendene, og hvor stolt man blir av å mestre nye ting i en sosial ramme.

Vi har lokaler på «Hemsen» Utheim grendehus, Nyveien 1, 1482 Nittedal Alle aktiviteter er åpne for medlemmer og alle som er interessert. Velkommen til et kreaivt og hyggelig husflidsmiljø!

Hilsen styret i Nittedal Husflidslag,

Postboks 69, 1482 Nittedal.

Org.nr: 875496 972 www.nittedal-husflidslag.no