Historikk

Nittedal Husflidslags historie
 
Laget ble stiftet 10.mars 1983. Det første møtet var på Solli og 64 interesserte møtte opp. Styret det første året var et intrimsstyre og besto av de som stiftet laget:
 
Turid Langdal som påtok seg ledervervet, Elisabeth Olesen nestleder og Grete Mathisen kasserer. I tillegg ble Sigfrid Olsvold sekretær, Randi Vendshol og Lene Rud styremedlemmer, Inger Johanne Lyster og Lillian Fjell varamedlemmer. Husflidslagets logo ble rokken som Finn Olsvold tegnet. Allerede det første året hadde laget 64 medlemmer.
 
De første årene ble Solli og peisestua på Nittedal ungdomsskole mye brukt til medlemsmøter og åpne møter. På Glittre var det vevstue som laget fikk låne og et av de første kursene var vevkurs med Grete Gulliksen. Ellers ble de fleste kurs holdt på skolene. Styremøter, komitemøter og arbeidsmøter gikk på omgang privat, og hjemme hos Kylle var dørene alltid åpne. Kommune ble kontaktet i håp om å få disponere et passende lokale. Nygård sto på ønskelista som et egnet sted. Loftet på Holm kunne også passe. Men kommunen hadde ikke noe å bidra med. Løsningen ble bomberommet på Nygård som Odd Mathisen skaffet. Dugnadsånden ble vekket til live. Det ble hamret og snekret og mennene stilte også opp. Rommet var ferdig til bruk høsten 1988. 8.april 1989 var det åpen dag med høytidelig åpning med kultursjef Carper Øvre.
 
Det ble stor aktivitet i Husflidskjelleren. Det ble startet arbeidsstue for barn. I tillegg ble også abeidsmøter, styremøte og en del kurs holt der, men det var nok et ønske å komme opp i lyset og i 1992 ble det sendt forespørsel til Utheim Grendehus ang. leie av Hemsen.
 
Kontrakten ble skrevet og laget fikk fem år gratis leie mot å gjøre i stand Hemsen. Nittedal Knivlag sa seg villig til å innrede mot å låne lokalene en gang iblant. 1994 var et travel år for Nittedal Husflidslag. Det var mange dugnader på Hemsen og matserveringer til Knivlaget. Lokalet ble ferdig, inventar og utstyr kjøpt inn. Hemsen ble tatt i bruk dette året og nesten alle aktivitetene ble lagt til dit.
 
I 1987 var Kylle på foreningskonferanse i Fredensborg/Humlebæk i Danmark. Der kom hun i kontakt med Vævepigerne. I 1988 kom den første kontingenten Vævepiger på besøk i Nittedal. Siden har det vært mye utveksling i form av turer, kurs og vi har også feiret jubileer sammen.
 
Messer har vært en av lagets viktigste inntekterkilder helt fra starten. Forskjellige lokaler i hele kommunen har vært brukt, men noen av hovedgevinstene har vært de samme. Lappeteppet som lenge ble strikket av plantefarget garn, har vært med helt fra starten og Kylles flotte nisse har også vært hovedgevinst i mange år.