Styret

Leder Heidi Hjemberg Bekken hjembergbekken@gmail.com 918 30 618
Nestleder
Bjørg Fuskeland bjorg@fuskeland.no 411 06 246
Sekretær
Brit Bye byebrit@gmail.com 930 38 269
Kasserer
Randi Salberg randisalberg@gmail.com 950 65 184
Styremedl.
Gerd Oldeide gerd.oldeide@gmail.com 971 27 432
Styremedl. Rita Wilhelmsen
ritawilh93@gmail.com
915 40 005
Varamedl. Bente Gjersøe bgjersoe@broadpark.no 982 37 720